ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία (2008)

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις έχουν διπλό χαρακτήρα. Αφενός μεν να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο κέλυφος του ναού ταυτόχρονα με την αναβάθμιση του εσωτερικού του με στόχο τις καλύτερές συνθήκες στην λειτουργία του και αφετέρου δε με την αναδιάρθρωση του υπαίθριου χώρου με στόχο την ανάδειξη της εκκλησίας και την αισθητική της αναβάθμιση. Οι πορείες και οι χώροι στάσης που προτείνονται στοχεύουν στην ενδυνάμωση της αντίληψης του χώρου. Το πράσινο αυξάνεται με την φύτευση αρωματικών και πολύχρωμων φυτών σε περιοχές κοντά στην εκκλησία. Εργαλείο προς επίτευξη των στόχων αποτέλεσε και ο φωτισμός του χώρου ο οποίος ακολουθεί την ποιότητα της κάθε περιοχής.

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (2009)

Με την αναδιάρθρωση του υπαίθριου χώρου και εντάσσοντας σε αυτόν και τις λειτουργικές ανάγκες του ναού (φιάλη, εξέδρα Αναστάσεως), επιδιώκεται η ανάδειξη και η αισθητική αναβάθμιση του ναού καθώς και η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος «ανοικτού» προς τον οικισμό. Λόγω της θέσης του ναού και του οικοπέδου μέσα στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού η πρόταση έθεσε ως στόχο ο αύλειος χώρος του ναού να αποτελέσει φυσική συνέχεια του αστικού κοινόχρηστου χώρου με κέντρο σχεδιασμού τον ίδιο τον ναό. Τα όρια του αύλειου χώρου επανασχεδιάζονται εντάσσοντας και αναδεικνύοντας παράλληλα και το μνημείο σε νέα θέση. Το πράσινο αυξάνεται δημιουργώντας μαζί με τον ήχο και την εικόνα του νερού αλλά και τη χρήση φυσικών υλικών ένα ευχάριστο κι φιλόξενο χώρο μέσα στον ιστό του οικισμού. Τα μεγάλα δένδρα που υπάρχουν σήμερα, διατηρούνται και ενισχύεται το πράσινο γύρω από αυτά (δυτικά και ανατολικά) με τη φύτευση χαμηλών θάμνων μαζί με πολύχρωμα και αρωματικά άνθη και φυτά.

Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου (2009)

Το ευρύτερο τοπίο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ναός χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες αγροτικές εκτάσεις που τον περιβάλλουν και την απουσία άλλων γειτονικών κτισμάτων. Το τοπίο συνθέτουν ψηλά δένδρα, οξιές και καστανιές, καθώς και μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπου κυριαρχεί το χρώμα και η υφή της γης. Βασική αρχή στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είναι η ανάδειξη του Ιερού ναού και η διατήρηση του ως πρωτεύοντος στοιχείου του χώρου. Ο αρχικός χαρακτήρας του τοπίου, το έδαφος, η βλάστηση, οι ποιότητες των χώρων όπως καταγράφηκαν και διατηρήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, θα παραμείνει αναλλοίωτος ώστε να μην διαταραχθεί η σχέση του με τον ίδιο το ναό. Η λιτή μορφή του ναού με την απουσία ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων και η χρήση τοπικών υλικών για την οικοδόμηση του, αργοί λίθοι και ξύλο, αποτελούν τον οδηγό για την επιλογή των μορφών και των υλικών κατασκευής των προτεινόμενων επεμβάσεων. Ο χώρος διαρθρώνεται γύρω από ένα κύριο άξονα κίνησης - βασική πορεία, που ξεκινά από την βόρεια είσοδο και καταλήγει ανατολικά σε χαμηλότερο επίπεδο όπου θα κατασκευαστεί το νέο κοιμητήριο. Από αυτή τη βασική πορεία ξεκινούν και καταλήγουν όλες οι δευτερεύουσες κινήσεις, ενώ στα όρια του διαμορφώνονται και τα καθιστικά. Η χάραξη των πορειών εξυπηρετούν σχεδιαστικές αναφορές και αφετέρου λειτουργούν και ως όριο για τις σκληρές και χωμάτινες επιφάνειες. Οι χαράξεις αυτές πάντα με αναφορές σε σταθερές γραμμές του χώρου (παραλληλίες ως προς το ναό ή αναφορές στη μορφολογία του εδάφους) είναι πλήρως εναρμονισμένες στο χώρο είτε των δύο είτε των τριών διατάσεων τόσο όσο να χάνονται μέσα στο σύνολο.

Επιστροφή στην κορυφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Σύμβαση Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kanavakis.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των σχεδίων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό χώρο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του www.kanavakis.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.kanavakis.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kanavakis.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό το δικτυακό χώρο, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Περιορισμός ευθύνης Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστοχώρου, ρητά αποκηρύσσει όλες τις εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά αυτό το δικτυακό τόπο, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, συμπεριλαμβανόμενες, αλλά όχι περιορισμένες, υπονοούμενες εξουσιοδοτήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι υπεύθυνος προς το χρήστη/ες για κάθε είδους ζημίες, συμπεριλαμβανόμενες τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του site ή κάθε συνδεδεμένου site. Ο εφαρμοσμένος νόμος μπορεί να μην επιτρέπει όλες τις παραπάνω αποκλειστικότητες, οπότε όλη ή μέρος αυτής της παραγράφου μπορεί να μην εφαρμόζεται σε εσάς. Κάθε δικαίωμα που δεν έχει εκφραστεί ρητά με το παρών είναι δεσμευμένο. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.kanavakis.gr αποτελούν ενημέρωση προς τον επισκέπτη/χρήστη του www.kanavakis.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το www.kanavakis.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται και ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του www.kanavakis.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites Το www.kanavakis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.kanavakis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Σε καμία περίπτωση ο ιστοχώρος αυτός δε διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.kanavakis.gr για επικοινωνία, βελτίωση υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.kanavakis.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Πνευματικά δικαιώματα Copyright Το λογότυπο του www.kanavakis.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή συγκατάθεση. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.kanavakis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός από τα κατατεθειμένα λογότυπα των φιλοξενουμένων εταιρειών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών του www.kanavakis.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.kanavakis.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.kanavakis.gr.
 
      FACEBOOK LINKED in      
 
(c) 2013 Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
 
 
 

    GR     EN