ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου (2013)

Ο κοιμητηριακός και ενοριακός ναός στον οικισμό Στάθη τιμάται στους Αγίους Aποστόλους Πέτρο και Παύλο και οικοδομήθηκε το δεύτερο μισό του19ου αιώνα (πιθανόν το 1881). Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με στοά και υπερκείμενο υπερώο στα δυτικά. Πρωταρχικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν για την ασφαλή λειτουργία του ναού. Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η τυπολογική, μορφολογική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου, καθώς και η ανάδειξη της ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας του. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι βέλτιστες ως προς την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και υλικών στην επίλυση των προβλημάτων που καταγράφηκαν και είναι το αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικοτήτων μηχανικών.

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (2008)

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομείται το 1864 στο κέντρο της Γουμένισσας. Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με στοές και υπερκείμενα υπερώα που επιχωριάζει στην περιοχή της Μακεδονίας την εποχή της Τουρκοκρατίας. Πρότυπο κατά την οικοδόμηση του ναού, τον οποίο ακολουθεί πιστά τόσο ως προς την κάτοψη όσο και ως προς το μέγεθος, υπήρξε ο ναός του Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη. Η σημερινή εικόνα του ναού είναι αποτέλεσμα των ανεξέλεγκτων επεμβάσεων σε διάφορές χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα την αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του μνημείου. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν για την ασφαλή λειτουργία του ναού. Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της τυπολογίας και της μορφολογίας του μνημείου. Όλες οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικοτήτων μηχανικών και συντηρητών στη φάση μελέτης και επιλέχθηκαν οι αρτιότερες λύσεις των προβλημάτων ως προς τις μεθόδους και τα υλικά. Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι λύσεις που προτείνονται να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Ανάδειξη Μεταβυζαντινών Ναών (2008)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΠΟΥ Στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς σώζονται πολλοί μεταβυζαντινοί ναοί, οι οποίοι οικοδομήθηκαν το 18ο και κυρίως το 19ο αιώνα. Οι ναοί ανήκουν στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους τόσο ως προς τον τρόπο δόμησης, όσο και ως προς τα μορφολογικά στοιχεία, αλλά και τη διαμόρφωση του εσωτερικού τους χώρου.

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος (2008)

Η μελέτη έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν για την ασφαλή λειτουργία του ναού. Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της τυπολογίας και η αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του παράλληλα με την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών της λειτουργίας του ναού. Όλες οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικοτήτων μηχανικών.

Παλαίστρα της Λίμνης (2004)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης και η διατύπωση προτάσεων σε στάδιο προκαταρτικής μελέτης, για τη στερέωση και ανάδειξη της παλαίστρας της Λίμνης. Τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά σχέδια που διατηρεί η Γαλλική αρχαιολογική Σχολή, κρίθηκαν ως ανακριβή και η αρχιτεκτονική αποτύπωση έγινε εξ’ αρχής. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν οι επί τόπου παρατηρήσεις με τα ανασκαφικά δεδομένα που δίνει ο Delorme στο Exploration Arche;ologique de De;los 25, Les Palestres. Ο τρόπος επέμβασης στο μνημείο θα διέπεται από τις αρχές που απορρέουν από το χάρτη της Βενετίας και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με ήπιο τρόπο όπως αυτά αναλύθηκαν στο κεφάλαιο της ανάλυσης της παθολογίας. Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες: Σεβασμός στο κατασκευαστικό σύστημα δόμησης των τοίχων αλλά και του αρχιτεκτονικού τοπίου της συνοικίας της Λίμνης, με τη χρήση υλικών και μορφών συμβατών με το Δηλιακό περιβάλλον. Διατήρηση της αρχής της αναστρεψιμότητας. Όλες οι επεμβάσεις που προτείνονται θα έχουν τον χαρακτήρα του προσωρινού, χωρίς να θίγουν την εικόνα του μνημείου και θα μπορούν να καθαιρεθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Αποκατάσταση της στάθμης των δαπέδων θα γίνεται στους χώρους όπου αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί με την παρουσία κατωφλιών, επιχρισμάτων κλπ. Αναστήλωση μόνο των αρχιτεκτονικών μελών των οποίων η θέση τεκμηριώνεται. Η αποτύπωση έγινε με τη χρήση γεωδαιτικού σταθμού, τύπου Leica TC/TCR 407.

Παλαίστρα του Γρανίτη (2004)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης και η διατύπωση προτάσεων σε στάδιο προκαταρτικής μελέτης, για τη στερέωση και ανάδειξη της παλαίστρας του Γρανίτη. Τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά σχέδια που διατηρεί η Γαλλική αρχαιολογική Σχολή, κρίθηκαν ως ανακριβή και η αρχιτεκτονική αποτύπωση έγινε εξ’ αρχής. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν οι επί τόπου παρατηρήσεις με τα ανασκαφικά δεδομένα που δίνει ο Delorme στο Exploration Arche;ologique de De;los 25, Les Palestres. Ο τρόπος επέμβασης στο μνημείο θα διέπεται από τις αρχές που απορρέουν από το χάρτη της Βενετίας και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με ήπιο τρόπο όπως αυτά αναλύθηκαν στο κεφάλαιο της ανάλυσης της παθολογίας. Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες: Σεβασμός στο κατασκευαστικό σύστημα δόμησης των τοίχων αλλά και του αρχιτεκτονικού τοπίου της συνοικίας της Λίμνης, με τη χρήση υλικών και μορφών συμβατών με το Δηλιακό περιβάλλον. Διατήρηση της αρχής της αναστρεψιμότητας. Όλες οι επεμβάσεις που προτείνονται θα έχουν τον χαρακτήρα του προσωρινού, χωρίς να θίγουν την εικόνα του μνημείου και θα μπορούν να καθαιρεθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Αποκατάσταση της στάθμης των δαπέδων θα γίνεται στους χώρους όπου αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί με την παρουσία κατωφλιών, επιχρισμάτων κλπ. Αναστήλωση μόνο των αρχιτεκτονικών μελών των οποίων η θέση τεκμηριώνεται. Η αποτύπωση έγινε με τη χρήση γεωδαιτικού σταθμού, τύπου Leica TC/TCR 407.

Ελληνιστική Οικία ΙΙΙ.Ν (2003)

Η Δήλος και η Ρήνεια, νησιά με κοινή ιστορία, είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α) και ενταγμένοι στον κατάλογο των μνημείων που αποτελούν την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Η Δήλος είναι η καλύτερα σωζόμενη αρχαία πόλη στην Ελλάδα, με την μεγαλύτερη πυκνότητα μνημείων και ευρημάτων που καλύπτουν την περίοδο από τον 8ο π.Χ. αιώνα έως τον 14ο αιώνα. Η μελέτη αφορά σε ελληνιστική οικία, η οποία βρίσκεται στην συνοικία του θεάτρου και πάνω στην διαδρομή από την αγορά των Κομπεταλιαστών προς το αρχαίο θέατρο. Η συγκεκριμένη οικία συνδυάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των Δηλιακών οικιών και παράλληλα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες λόγω της απουσίας ευρημάτων (ίχνη επιχρισμάτων, κ.α.) αλλά και καταστροφής στοιχείων κατά την ανασκαφή, θέτουν ερωτήματα που απαιτούν έρευνα σε βάθος. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων για : την τεκμηρίωση της αρχικής μορφής της οικίας την αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που παρουσιάζει την ανάδειξη του μνημείου Η επέμβαση θα είναι συμβατή με τις αρχές που απορρέουν από το χάρτη της Βενετίας και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναλύθηκαν παραπάνω με ήπιο τρόπο. Συγκεκριμένα οι αρχές συνοψίζονται ως εξής: Σεβασμός στο αρχιτεκτονικό τοπίο της συνοικίας του θεάτρου, με τη χρήση υλικών και μορφών συμβατών με το Δηλιακό περιβάλλον Διατήρηση του κατασκευαστικού συστήματος των λιθοδομών Σεβασμός και διατήρηση των μέχρι τώρα επεμβάσεων Διατήρηση της αρχής της αντιστρεψιμότητας. Όλες οι λύσεις που προτείνονται θα έχουν τον χαρακτήρα του προσωρινού, χωρίς να θίγουν την εικόνα του μνημείου και ταυτόχρονα θα επιτρέπουν την επιστροφή στην κατάσταση που βρισκόταν το μνημείο πριν την επέμβαση Αναστήλωση μόνο των αρχιτεκτονικών μελών των οποίων η θέση τεκμηριώνεται, ώστε να αναδειχθεί η οικία και να προστατευθούν και τα μέλη.

Επιστροφή στην κορυφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Σύμβαση Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kanavakis.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των σχεδίων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό χώρο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του www.kanavakis.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.kanavakis.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kanavakis.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό το δικτυακό χώρο, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Περιορισμός ευθύνης Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστοχώρου, ρητά αποκηρύσσει όλες τις εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά αυτό το δικτυακό τόπο, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, συμπεριλαμβανόμενες, αλλά όχι περιορισμένες, υπονοούμενες εξουσιοδοτήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι υπεύθυνος προς το χρήστη/ες για κάθε είδους ζημίες, συμπεριλαμβανόμενες τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του site ή κάθε συνδεδεμένου site. Ο εφαρμοσμένος νόμος μπορεί να μην επιτρέπει όλες τις παραπάνω αποκλειστικότητες, οπότε όλη ή μέρος αυτής της παραγράφου μπορεί να μην εφαρμόζεται σε εσάς. Κάθε δικαίωμα που δεν έχει εκφραστεί ρητά με το παρών είναι δεσμευμένο. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.kanavakis.gr αποτελούν ενημέρωση προς τον επισκέπτη/χρήστη του www.kanavakis.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το www.kanavakis.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται και ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του www.kanavakis.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites Το www.kanavakis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.kanavakis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Σε καμία περίπτωση ο ιστοχώρος αυτός δε διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.kanavakis.gr για επικοινωνία, βελτίωση υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.kanavakis.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Πνευματικά δικαιώματα Copyright Το λογότυπο του www.kanavakis.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή συγκατάθεση. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.kanavakis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός από τα κατατεθειμένα λογότυπα των φιλοξενουμένων εταιρειών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών του www.kanavakis.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.kanavakis.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.kanavakis.gr.
 
      FACEBOOK LINKED in      
 
(c) 2013 Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
 
 
 

    GR     EN